NaturAtlas.cz
 
Atlas hub > Lupenaté houby (Stopkovýtrusné vyšší)

Lupenaté houby
Stopkovýtrusné vyšší (Homobasidiomycetes - Agaricales)

Mezi lupenaté houby patří druhy, jež jsou ve spodní části klobouku opatřené lupeny, na kterých se vytváří výtrusy. Tyto houby rozdělujeme zpravidla na klobouk, lupeny a třeň. V některých případech jsou lupeny nebo třeň redukované, přičemž třeň může dokonce chybět.

Pro snadnější vyhledávání v seznamu jsme lupenaté houby rozdělili na 17 nejběžnějších rodů a na ostatní. Jednotlivé rody jsou alespoň stručně popsány.
Bedly »
Bedly
Když se řekne bedla, představí si většina z nás bedlu vysokou. Bedel u nás ale vyrůstá mnohem více, přičemž menší druhy jsou většinou nejedlé nebo dokonce jedovaté.
Čirůvky »
Čirůvky
Mezi čirůvkami nalezneme několik chutných, ale i jedovatých druhů.
Helmovky »
Helmovky
Drobné saprotrofní houby vyrůstající často v trsech nebo početných skupinách. Převažuje u nich bělavě šedé, šedohnědé až téměř černé zbarvení.
Hlívy »
Hlívy
Nejznámější a zároveň velmi oblíbený druh této skupiny hub představuje hlíva ústřičná, kterou řadíme do rodu Pleurotus. Tento rod se vyznačuje masitými plodnicemi s nálevkovitými, jazykovitými nebo lasturovitými klobouky a málo vyvinutým třeněm.
Hnojníky »
Hnojníky
Hnojníky zahrnují několik druhů, u kterých dochází k autolýze. Následkem tohoto jevu dochází v dospělosti k roztékání klobouků.
Upozornění: Některé jedlé druhy se nesmí kombinovat s alkoholem!
Holubinky »
Holubinky
V poslední době velmi oblíbené a všelijak zbarvené houby. Většinou se jedná o velmi chutné houby, mezi kterými nenalezneme žádný prudce či smrtelně jedovatý druh.
Muchomůrky »
Muchomůrky
Zajímavá skupina hub, mezi které patří nejkrásnější a nejjedovatější druhy na světě.
Pavučince »
Pavučince
Nebezpečná skupina hub, které vévodí smrtelně jedovatý pavučinec plyšový. Po jeho konzumaci se dostavují první příznaky otravy velmi pozdě, v některých případech dokonce nejdříve za 14 dní i později!
Pečárky (žampiony) »
Pečárky (žampiony)
Pečárky jsou houby vyrůstající v přírodě, zatímco název žampion připadá na houby pěstované. Nalezneme mezi nimi i mírně jedovaté druhy, které se vyznačují dužninou, jež při poranění okamžitě chromově žloutne.
Penízovky »
Penízovky
Drobné, obvykle skupinově nebo trsnatě rostoucí houby, mezi nimiž najdeme i několik jedlých druhů.
Ryzce »
Ryzce
Houba + mléko = ryzec. Jednoduchá a pravdivá rovnice.
Strmělky »
Strmělky
Hojné podzimní houby, mezi kterými najdeme několik jedlých, ale i velmi nebezpečných druhů.
Šťavnatky »
Šťavnatky
Obvykle dosti slizké a hezky zbarvené houby, rostoucí zejména na podzim.
Vyrůstají nejen v lesích, ale i v parcích, zahradách a na dalších podobných místech.
Štítovky »
Štítovky
Houby vyrůstající saprotrofně z tlejících kmenů a pařezů nebo na zemi ze štěpků a jiných zbytků dřevní hmoty.
Šupinovky »
Šupinovky
Houby, které charakterizují více či méně výrazné šupinky na povrchu klobouku a objevující se na tlejícím dřevě listnáčů i jehličnanů, někdy i ze země.
Voskovky »
Voskovky
Krásné a živě zbarvené houby vyrůstající většinou na nehnojených a posečených loukách.
Závojenky »
Závojenky
Závojenky jsou saprotrofní nebo mykorhizní houby s růžovým až růžově hnědým výtrusným prachem a ve stáří narůžovělými lupeny.
Upozornění: V jejich řadách se nachází i několik velmi nebezpečných jedovatých hub.
Ostatní rody lupenatých hub »
Ostatní rody lupenatých hub
Všechny rody lupenatých hub, které zahrnují menší množství druhů nebo zde nemají samostatnou skupinu. Jsou jimi např. václavky, lysohlávky, lakovky, špičky, třepenitky, vláknice apod.
Atlas lupenatých hub s popisem - Abecední seznam
Český název

Vědecký název


Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies