NaturAtlas.cz
 
Atlas hub > Houby s lupeny (Stopkovýtrusé)

Houby s lupeny
Stopkovýtrusé (Homobasidiomycetes)

Mezi tyto houby patří druhy, jež jsou ve spodní části klobouku opatřené lupeny, na kterých se vytváří výtrusy. Tyto houby rozdělujeme zpravidla na klobouk, lupeny a třeň. V některých případech jsou lupeny nebo třeň redukované, přičemž třeň může dokonce chybět.

Pro snadnější vyhledávání v seznamu jsme houby s lupeny rozdělili na 17 nejběžnějších rodů a na ostatní. Jednotlivé rody jsou alespoň stručně popsány.
Bedly »
Bedly
Když se řekne bedla, představí si většina z nás bedlu vysokou. Bedel u nás ale vyrůstá mnohem více, přičemž menší druhy jsou většinou nejedlé nebo dokonce jedovaté.
Čirůvky »
Čirůvky
Mezi čirůvkami nalezneme několik chutných, ale i jedovatých druhů.
Helmovky »
Helmovky
Drobné saprotrofní houby vyrůstající často v trsech nebo početných skupinách. Převažuje u nich bělavě šedé, šedohnědé až téměř černé zbarvení klobouku.
Hlívy »
Hlívy
Nejznámější a zároveň velmi oblíbený druh této skupiny hub představuje hlíva ústřičná, kterou řadíme do rodu Pleurotus. Tento rod se vyznačuje masitými plodnicemi s nálevkovitými, jazykovitými nebo lasturovitými klobouky a málo vyvinutým třeněm.
Hnojníky »
Hnojníky
Hnojníky zahrnují několik druhů, u kterých dochází k autolýze. Následkem tohoto jevu dochází v dospělosti k roztékání klobouků.
Upozornění: Některé jedlé druhy se nesmí kombinovat s alkoholem!
Holubinky »
Holubinky
V poslední době velmi oblíbené a všelijak zbarvené houby. Většinou se jedná o velmi chutné houby, mezi kterými nenalezneme žádný prudce či smrtelně jedovatý druh.
Muchomůrky »
Muchomůrky
Zajímavá skupina hub, mezi které patří nejkrásnější a nejjedovatější druhy na světě.
Pavučince »
Pavučince
Nebezpečná skupina hub, které vévodí smrtelně jedovatý pavučinec plyšový. Po jeho konzumaci se dostavují první příznaky otravy velmi pozdě, v některých případech dokonce nejdříve za 14 dní i později!
Pečárky (žampiony) »
Pečárky (žampiony)
Pečárky jsou houby vyrůstající v přírodě, zatímco název žampion připadá na houby pěstované. Nalezneme mezi nimi i mírně jedovaté druhy, které se vyznačují dužninou, jež při poranění okamžitě chromově žloutne.
Penízovky »
Penízovky
Drobné, obvykle skupinově nebo trsnatě rostoucí houby, mezi nimiž najdeme i několik jedlých druhů.
Ryzce »
Ryzce
Houba + mléko = ryzec. Jednoduchá a pravdivá rovnice.
Strmělky »
Strmělky
Hojné podzimní houby, mezi kterými najdeme několik jedlých, ale i velmi nebezpečných druhů.
Šťavnatky »
Šťavnatky
Obvykle dosti slizké a hezky zbarvené houby, rostoucí zejména na podzim.
Vyrůstají nejen v lesích, ale i v parcích, zahradách a na dalších podobných místech.
Štítovky »
Štítovky
Houby vyrůstající saprotrofně z tlejících kmenů a pařezů nebo na zemi ze štěpků a jiných zbytků dřevní hmoty.
Šupinovky »
Šupinovky
Houby, které charakterizují více či méně výrazné šupinky na povrchu klobouku a objevující se na tlejícím dřevě listnáčů i jehličnanů, někdy i ze země.
Voskovky »
Voskovky
Krásné a živě zbarvené houby vyrůstající většinou na nehnojených a posečených loukách.
Závojenky »
Závojenky
Závojenky jsou saprotrofní nebo mykorhizní houby s růžovým až růžově hnědým výtrusným prachem a ve stáří narůžovělými lupeny.
Upozornění: V jejich řadách se nachází i několik velmi nebezpečných jedovatých hub.
Ostatní rody hub s lupeny »
Ostatní rody hub s lupeny
Všechny rody lupenatých hub, které zahrnují menší množství druhů nebo zde nemají samostatnou skupinu. Jsou jimi např. václavky, lysohlávky, lakovky, špičky, třepenitky, vláknice apod.
Atlas lupenatých hub s popisem - Abecední seznam
Český název

Vědecký název

Vybrané fotografie:

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies