NaturAtlas.cz
 
Hřibotvaré houby »
Stopkovýtrusé - Hřibotvaré houby
(Homobasidiomycetes - Boletaceae)
Řád hřibotvarých hub zahrnuje nejoblíbenější houby, mezi které patří hřiby, kozáky, křemenáče a klouzky. Mimo hřibovitých hub sem patří také slizáky, čechratky, lištičky atd.
Houby s lupeny »
Stopkovýtrusé - Houby s lupeny
(Homobasidiomycetes)
Mezi tyto houby patří druhy, jež jsou ve spodní části klobouku opatřené lupeny, na kterých se vytváří výtrusy. Tyto houby rozdělujeme zpravidla na klobouk, lupeny a třeň. V některých případech jsou lupeny nebo třeň redukované, přičemž třeň může dokonce chybět.
Houby bez lupenů »
Stopkovýtrusé - Houby bez lupenů
(Homobasidiomycetes)
Do této skupiny řadíme převážně houby, které nevytváří pravé lupeny. Patří sem druhy, u nichž se vytváří výtrusy v rourkách (choroše), na ostnech (lošáky), lištnách (lišky), hladké či vrásčité spodní straně klobouku (pevníky) a svrchní straně rozlitých plodnic (kornatce).
Břichatkovité houby »
Stopkovýtrusé - Břichatkovité houby
(Homobasidiomycetes - Gasteromycetidae)
Břichatkovité houby představují zajímavou skupinu druhů, u nichž se výtrusy vyvíjejí uvnitř uzavřené plodnice. Ven se dostávají až po uzrání buď rozpadem obalů plodnice, nebo vzniklým otvorem na jejím vrcholu.
Nižší houby »
Stopkovýtrusé nižší houby
(Heterobasidiomycetes)
Nižší Stopkovýtrusé houby se vyživují z mrtvé organické hmoty nebo parazitují na některých jiných houbách. Patří sem ucho Jidášovo, krásnorůžek lepkavý, rosolovité houby, rzi atd.
Vřeckovýtrusé houby »
Vřeckovýtrusé houby
(Ascomycetes)
Vřeckovýtrusé houby tvoří nejpočetnější skupinu hub, která zahrnuje zhruba 60% všech popsaných druhů. Společným znakem všech těchto hub je tvorba vřecek, což jsou orgány, ve kterých se vytváří výtrusy.
Ostatní houby »
Ostatní houby
Tato skupina hub zahrnuje houby vaječné (oddělení oomycota), houby spájivé (pododdělení zygomycotina), houby nedokonalé (pododdělení deuteromycotina) a další jiné skupiny, které nejsou výše uvedené. Jedná se zejména o různé plísně, kadeřavky apod.
Atlas hub - Abecední seznam
Český název

Vědecký název


Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies