NaturAtlas.cz
 
Hřibovité houby »
Stopkovýtrusné vyšší - Hřibovité houby
(Homobasidiomycetes - Boletaceae)
Tato skupina zahrnuje nejoblíbenější houby, mezi které patří hřiby, kozáky, křemenáče a klouzky.
Lupenaté houby »
Stopkovýtrusné vyšší - Lupenaté houby
(Homobasidiomycetes - Agaricales)
Mezi lupenaté houby patří druhy, jež jsou ve spodní části klobouku opatřené lupeny, na kterých se vytváří výtrusy. Tyto houby rozdělujeme zpravidla na klobouk, lupeny a třeň.
Nelupenaté houby »
Stopkovýtrusné vyšší - Nelupenaté houby
(Homobasidiomycetes - Aphyllophoralles)
Do této skupiny řadíme převážně houby, které nevytváří pravé lupeny. Patří sem druhy, u nichž se vytváří výtrusy na lištnách (lišky), ostnech (lošáky), v rourkách (choroše), na hladké či vrásčité spodní straně klobouků (pevníky) a svrchní straně rozlitých plodnic (kornatce)
Břichatkovité houby »
Stopkovýtrusné vyšší - Břichatkovité houby
(Homobasidiomycetes - Gasterales)
Břichatkovité houby představují zajímavou skupinu druhů, u nichž se výtrusy vyvíjejí uvnitř uzavřené plodnice. Ven se dostávají až po uzrání buď rozpadem obalů plodnice, nebo vzniklým otvorem na jejím vrcholu.
Nižší houby »
Stopkovýtrusné nižší houby
(Heterobasidiomycetes)
Nižší stopkovýtrusné houby se vyživují z mrtvé organické hmoty nebo parazitují na některých jiných houbách. Patří sem ucho Jidášovo, krásnorůžek lepkavý, rosolovité houby, rzi atd.
Vřeckovýtrusné houby »
Vřeckovýtrusné houby
(Ascomycetes)
Vřeckovýtrusné houby tvoří nejpočetnější skupinu hub, která zahrnuje zhruba 60% všech popsaných druhů. Společným znakem všech těchto hub je tvorba vřecek, což jsou orgány, ve kterých se vytváří výtrusy.
Atlas hub - Abecední seznam
Český název

Vědecký název


Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies