NaturAtlas.cz
 
Vzácné nebo chráněné houbyJedlé, za syrova jedovaté houbyPotenciálně nebezpečné houby

bedlovnice zlatá (Phaeolepiota aurea)

Období růstu:
Červenec - Říjen

Biotop a rozšíření:
Vyrůstá většinou ve skupinách podél cest na lokalitách bohatých na dusík, s oblibou v kopřivách pod olšemi nebo bezem černým. Objevuje se poměrně vzácně a setkat se s ní můžeme i mimo les, například v křovinách, parcích, zahradách a na jiných podobných místech.
Vyskytuje se od nižších poloh až po horský stupeň.

Popis:
Klobouk: 50-150(-220) mm široký, zprvu polokulovitý nebo vejčitý, později široce zvonovitý až vyklenutý, suchý, zrnitý až poprášený, zlatožlutý, žlutookrový, hnědooranžový až skořicově hnědý, v mládí se třeněm spojený vrásčitým velem.
Lupeny: Husté, zúženě připojené až volné, nízké, v mládí krémově nahnědlé, později rezavějící až skořicově hnědé.
Třeň: 70-280 x 10-35 mm velký, válcovitý, ve spodní části obvykle kyjovitě rozšířený, plný, s výrazným blanitým, vespod zrnitým a vrásčitým prstenem, nad ním hladký, bělavý až bělavě okrový, pod ním zrnitý, často podélně vrásčitý, stejně zbarvený jako klobouk.
Dužnina: Bělavá až vybledle nažloutlá, na řezu neměnná, s mírnou chutí a kořenitou vůní.
Výtrusný prach: Okrový až rezavohnědý.

Kuchyňské využití:
Považuje se za jedlou houbu, ale vyžaduje delší tepelnou úpravu, jelikož za syrova je jedovatá. Ze Severní Ameriky je doloženo několik případů, kdy se po ní houbaři přiotrávili. Ke konzumaci se nedoporučuje i vzhledem k vzácnějšímu výskytu.

Zajímavost:
V nezanedbatelné míře obsahuje kyselinu kyanovodíkovou (HCN). V tomto ohledu dokonce předčí špičku obecnou (Marasmius oreades), nebo strmělku velikou (Infundibulicybe geotropa). Při požití většího množství plodnic může způsobit otravu, která se projevuje zvracením a průjmy. Patří také k významným absorbentům nebezpečného kadmia.

Možnost záměny za jinou houbu:

Záměna
Nejedlé houbyNejedlé nebo jedovaté houby se zdravotně prospěšnými látkami
šupinovka nádherná (Gymnopilus junonius):
- bedlovnice zlatá mívá povrch klobouku jemně zrnitý až jakoby poprášený, zatímco šupinovka nádherná jej má přitiskle šupinatý. Chuť dužniny je v případě šupinovky nádherné hořká, kdežto u bedlovnice mírná.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies