NaturAtlas.cz
 
Vzácné nebo chráněné houbyJedlé houby

slizobedla slzivá (Limacella guttata)

Období růstu:
Srpen - Listopad

Biotop a rozšíření:
Roste vzácně v listnatých i jehličnatých lesích, s oblibou ve větším spadu listí nebo jehličí na neutrálních či zásaditých půdách. Objevuje se zpravidla ve skupinách, od nížin až po horské polohy.

Popis:
Klobouk: 40-120(-160) mm široký, v mládí vejčitý až polokulovitý, brzy široce zvoncovitý, později nízce vyklenutý, v dospělosti rozprostřený s širokým tupým hrbolem nebo až plochý, na povrchu hladký, přilnavý, za vlhka slizký a lepkavý, na okraji světle bělavě žemlový až okrový, na temeni tmavší, s velmi tenkou a jemnou pokožkou.
Lupeny: 5-12 mm vysoké, volné, husté, měkké, bělavé až bělavě béžové.
Třeň: 60-170 x 12-25 mm velký, válcovitý, na bázi rozšířený, plný, na povrchu jemně vláknitý až vločkatý, bělavý, v dospělosti s nenápadným pleťovým či krémovým nádechem, opatřený výrazným bělavým prstenem, zdobeným často průhlednými kapičkami, po nichž v dospělosti zůstávají hnědé až hnědočerné skvrny.
Dužnina: Měkce masitá, bělavá, ve třeni v dospělosti nepatrně vybledle nahnědlá, na řezu neměnná, s výraznou moučnou vůní a chutí.
Výtrusný prach: Bělavý.

Kuchyňské využití:
Je jedlá, ale dosti vzácná, takže se ke konzumaci nedoporučuje. Na Slovensku je dokonce chráněná, přičemž pokuta za sběr jedné plodnice činí 46 EUR.

Možnost záměny za jinou houbu:

Záměna
Vzácné nebo chráněné houbyJedlé, nepříliš chutné houby
slizobedla lesklá (Limacella illinita):
- liší se od sebe zejména prstenem a povrchem klobouku. U slizobedly lesklé prsten v podstatě chybí a klobouk je pokrytý silnější vrstvou slizu, zatímco slizobedla slzivá má prsten výrazný a její klobouk je slizký pouze za vlhka.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies