NaturAtlas.cz
 
Nejedlé houbyNejedlé nebo jedovaté houby se zdravotně prospěšnými látkami

klanolístka obecná (Schizophyllum commune)

Období růstu:
Leden - Prosinec

Biotop a rozšíření:
Roste velice hojně v lesích i mimo les na odumřelých kmenech a větvích listnáčů, vzácněji i jehličnanů, na spáleném dřevě a dokonce i na rohovině. Objevuje se obvykle v početných skupinkách, nejčastěji na vlhkých prosvětlených místech. Vyskytuje se od nížin až po horské polohy.

Popis:
Klobouk: 8-40 mm široký, obvykle ledvinovitý, škeblovitý nebo vějířovitý, bočně či středem přirostlý k substrátu, v mládí podvinutý, v dospělosti často na povrchu zřetelně brázditý, plstnatě chlupatý až štětinkatý, bělavý, bělavě šedý nebo bělavě narůžovělý, za vlhkého počasí šedohnědý, ve stáří někdy s nažloutlými či nazelenalými zónami.
Lupeny (lišty): Velmi nízké, spíše řídké, radiálně uspořádané, na ostří po celé délce rozčísnuté, brvité, pružně kožovité, bělavě hnědé, okrově hnědé nebo masově hnědé, občas s nepatrným nafialovělým nádechem.
Třeň: Chybí.
Dužnina: Tence masitá, zprvu víceméně měkká, později kožovitě tuhá, bělavá až bělavě nahnědlá, bez výrazné chuti a vůně.
Výtrusný prach: Bílý s narůžovělým nádechem.

Kuchyňské využití:
V Evropě se tato houba považuje většinou za nejedlou, ale v Africe, Asii a některých zemích Ameriky (např. Mexiko) ji lidé konzumují. Velmi oblíbená a ceněná je v Indii ve státě Manipur, kde ji místní lidé konzumují v jakýchsi palačinkách.

Vliv na zdraví:
Vyznačuje se antimikrobiálními, chemoprotektivními a výraznými protirakovinnými účinky. Působí zejména proti některým nádorům plic a zažívacího ústrojí. V Asii se v lidovém léčitelství používá k léčení zánětů, průjmu a gynekologických obtíží.

Zajímavost:
Některé houby se dokážou usadit v lidských tkáních a vytvářet v nich myceliální útvary. K takovýmto nevítaným vetřelcům patří i klanolístka obecná, která napadá především plíce, mozek, ústní dutinu a nehty. U osob s výrazně oslabeným imunitním systémem vyvolává zánětlivé reakce, ale ve výjimečných případech může způsobit i netypickou meningitidu a skrze růst myceliálních útvarů v mozku také jeho otok. Ve světě se již evidují případy lidí, kterým byly z plic a mozku takovéto útvary odstraněny a měřily až neuvěřitelných 5 cm!

Možnost záměny za jinou houbu:

Záměna
Nejedlé houby
měkkouš kadeřavý (Plicaturopsis crispa):
- liší se od sebe především spodní částí klobouku. Měkkouš se vyznačuje šedobělavým žilnatým rouškem, zatímco klanolístka rozčísnutými lupeny s dvojitým ostřím.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies