NaturAtlas.cz
 
Vzácné nebo chráněné houbyJedlé houbyPotenciálně nebezpečné houby

ucháč svazčitý (Discina fastigiata)

Období růstu:
Duben - Květen

Biotop a rozšíření:
Vyrůstá vzácně v listnatých nebo smíšených lesích, nejčastěji poblíž padlých tlejících kmenů listnáčů nebo přímo z nich. Objevuje se jednotlivě nebo v malých skupinách, zejména pod buky, habry, duby a jasany. Upřednostňuje teplé lesy v pahorkatinách a neutrální či zásadité půdy s dostatkem humusu.

Popis:
Klobouk: 30-100 mm vysoký a 40-120 mm široký, nepravidelně zprohýbaný či sedlovitý, složený ze dvou až čtyř výrazně vrásčitých až mozkovitě zprohýbaných laloků (cípů). Laloky jsou tenké, křehké, u třeně většinou volné nebo jen místy přirostlé, obvykle natěsno spojené. Vrchní plodná strana (thecium) je hnědá, načervenale hnědá až kaštanově hnědá, zatímco spodní část je bělavá až bělavě smetanová.
Třeň: 40-100 x 25-60 mm velký, nepravidelně válcovitý nebo kyjovitý, výrazně brázditý, občas důlkatý, dutinkatý, křehký, na povrchu zřetelně ojíněný, bílý, v dospělosti na olysávajících místech světle bělavě pleťový, v horní části rozvětvený a přecházející v klobouk.
Dužnina: Tenká, křehká, voskovitá, vybledle bělavá až bělavě krémová, na řezu neměnná, s nenápadnou vůní a mírnou chutí.
Výtrusný prach: Bělavě krémový.

Kuchyňské využití:
Považuje se za jedlý, avšak podezřelý druh, který může způsobit žaludeční obtíže. Obsahuje stejně jako ucháč obecný toxin gyromitrin, avšak v mnohem nižších koncentracích. Vzhledem k tomu, že je navíc zařazený v Červeném seznamu ohrožených hub, do košíku rozhodně nepatří.

Možnost záměny za jinou houbu:

Jedovaté houby
ucháč obecný (Gyromitra esculenta):
- klobouk ucháče svazčitého je složený 2-4 laločnatě zprohýbaných cípů, které vytváří jakýsi falešný šev, což u ucháče obecného neplatí.
Jedlé houbyPotenciálně nebezpečné houby
ucháč čepcovitý (Gyromitra infula):
- ucháč svazčitý vyrůstá na jaře pod listnáči, klobouk má výrazně vrásčitý a třeň bělavý či bělavě pleťový, zatímco ucháč čepcovitý upřednostňuje smrčiny, roste na podzim, klobouk má nejčastěji zaobleně hrbolkatý a třeň v dospělosti až purpurově hnědý.
Jedlé houbyPotenciálně nebezpečné houby
ucháč obrovský (Gyromitra gigas):
- klobouk ucháče svazčitého je složený ze 2-4 laločnatě zprohýbaných cípů, které vytváří jakýsi falešný šev, což u ucháče obrovského neplatí. Liší se i jiným zbarvením.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies