NaturAtlas.cz
 
Jedlé houbyPotenciálně nebezpečné houby

ucháč čepcovitý (Gyromitra infula)

Období růstu:
Srpen - Listopad

Biotop a rozšíření:
Vyrůstá v jehličnatých a smíšených lesích, nejčastěji z padlých tlejících kmenů či pařezů, ale i z holé země nebo na spáleništích. Objevuje se jednotlivě nebo v malých skupinách, upřednostňuje smrčiny, podhorské a horské polohy a zásadité půdy.

Popis:
Klobouk: 35-120 mm vysoký a 40-120 mm široký, nepravidelně zprohýbaný, sedlovitý nebo ve tvaru biskupské čepice, složený ze dvou až čtyř zaobleně hrbolatých, vrásčitých, někdy až jakoby pomačkaných laloků (cípů). Laloky jsou tenké, křehké, u třeně místy přirostlé, obvykle natěsno spojené. Vrchní plodná strana (thecium) je žlutohnědá, hnědá, nebo načervenale hnědá s pleťovým nádechem, spodní část je podobně zbarvená, ale světlejší.
Třeň: 45-100 x 10-30 mm velký, zprvu válcovitý a plný, později na bázi obvykle rozšířený a víceméně dutý, často stlačený, někdy nepravidelně brázditý nebo ve spodní části důlkatý, na povrchu ojíněný až jemně plstnatý, v mládí bělavý, později pleťově krémový, v dospělosti šedavě lilákový až purpurově hnědý.
Dužnina: Tenká, křehká, voskovitá, ve třeni chrupavčitá, vybledle bělavá až bělavě krémová, na řezu neměnná, s nenápadnou vůní a mírnou chutí.
Výtrusný prach: Bělavě nažloutlý.

Kuchyňské využití:
Po důkladném povaření se považuje za jedlý, avšak podezřelý druh, který může způsobit citlivějším lidem žaludeční obtíže. Obsahuje stejně jako ucháč obecný toxin gyromitrin, avšak v mnohem nižších koncentracích. Rozhodně jej ke konzumaci nedoporučujeme.

Možnost záměny za jinou houbu:

Jedovaté houby
ucháč obecný (Gyromitra esculenta):
- ucháč čepcovitý vyrůstá na podzim, daří se mu zejména ve vyšších polohách a nemá tak výrazně mozkovitě laločnatý klobouk.
Vzácné nebo chráněné houbyJedlé houbyPotenciálně nebezpečné houby
ucháč svazčitý (Discina fastigiata):
- ucháč svazčitý vyrůstá na jaře pod listnáči, klobouk má výrazně vrásčitý a třeň bělavý či bělavě pleťový, zatímco ucháč čepcovitý upřednostňuje smrčiny, roste na podzim, klobouk má nejčastěji zaobleně hrbolkatý a třeň v dospělosti až purpurově hnědý.
Další možnost záměny:
- velmi podobný druh ucháč obojetný (Gyromitra ambigua) lišící se drobnějšími plodnicemi s výrazněji hnědofialovým až fialovým třeněm. Tento druh je známý ze severní Evropy.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies