NaturAtlas.cz
 
Jedovaté houby

ucháč obecný (Gyromitra esculenta)

Období růstu:
Březen - Květen

Biotop a rozšíření:
Vyrůstá roztroušeně v jehličnatých nebo smíšených lesích, nejčastěji na písčitých nebo hlinitopísčitých půdách pod borovicemi. Vzácněji se objevuje i pod smrky, břízami nebo duby. Vyskytuje se obvykle ve skupinách, často na zbytcích dřevního odpadu, poblíž spálenišť nebo okolo lesních cest. Setkat se s ním můžeme na kyselých i zásaditých půdách, od nížin až po vysokohorský stupeň.

Popis:
Klobouk: 25-80(-130) mm široký, obvykle nepravidelně kulovitý nebo elipsoidní, mozkovitě nebo laločnatě zprohýbaný, suchý, hladký, křehký, červenohnědý nebo kaštanově hnědý s častým purpurovým nádechem.
Třeň: 30-80(-120) x 20-50 mm velký, nepravidelně válcovitý, často důlkatý nebo brázditý, v horní části rozvětvený a přecházející v klobouk, dutý, křehký, jemně vločkatý, v mládí bělavý, později až bělavě krémový, někdy s okrovým, načervenalým nebo purpurovým nádechem.
Dužnina: Tenká, křehká, bělavá, s poměrně příjemnou houbovou vůní a mírnou chutí.
Výtrusný prach: Bílý.

Kuchyňské využití:
Jedovatý.

Poznámka:
Někteří houbaři tento druh po důkladném povaření konzumují, což ale rozhodně nedoporučujeme! Ucháč obecný je za syrova prudce jedovatý a nedostatečně tepelně upravený může způsobit i smrtelnou otravu. Obsahuje nebezpečný gyromitrin, ale i hydraziny, které jsou navíc karcinogenní. Ve špatně větratelné místnosti může nastat otrava i ze samotných výparů!

Možnost záměny za jinou houbu:

Jedlé houbyPotenciálně nebezpečné houby
ucháč čepcovitý (Gyromitra infula):
- ucháč čepcovitý vyrůstá na podzim, daří se mu zejména ve vyšších polohách a nemá tak výrazně mozkovitě laločnatý klobouk.
Jedlé houbyPotenciálně nebezpečné houby
ucháč obrovský (Gyromitra gigas):
- ucháč obrovský vyrůstá do větších rozměrů, nemá tak výrazně mozkovitě laločnatý klobouk a liší se i medově žlutohnědým až tabákově hnědým zbarvením. Klobouk ucháče obecného je spíše kaštanově či purpurově hnědý.
Vzácné nebo chráněné houbyJedlé houbyPotenciálně nebezpečné houby
ucháč svazčitý (Discina fastigiata):
- klobouk ucháče svazčitého je složený 2-4 laločnatě zprohýbaných cípů, které vytváří jakýsi falešný šev, což u ucháče obecného neplatí.
Další možnost záměny:
- vzácný ucháč Neuwirthův (Gyromitra neuwirthii) lišící se drobnějšími plodnicemi s tmavým až téměř purpurově černým kloboukem. Tento druh popsal v roce 1922 český mykolog Josef Velenovský. V ČR byl nalezen v okolí Jindřichova Hradce a ve Středočeském kraji v oblasti Brd.

- ucháč Bubákův (Gyromitra bubakii) odlišující se mohutnějšími, celkově až 220 mm velkými plodnicemi s většími výtrusy. Někteří odborníci jej považují pouze za varietu ucháče obecného.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies