NaturAtlas.cz
 
Jedlé houbyPotenciálně nebezpečné houby

ucháč obrovský (Gyromitra gigas)

Období růstu:
Březen - Květen

Biotop a rozšíření:
Vyrůstá roztroušeně v jehličnatých nebo smíšených lesích, nejčastěji poblíž tlejících pařezů a kmenů smrků, ale i borovic, habrů, dubů, bříz atd. Vyskytuje se jednotlivě i ve skupinách, na kyselých i zásaditých půdách, od nížin až po vysokohorský stupeň.

Popis:
Klobouk: 50-130 mm vysoký a 50-120 mm široký, obvykle nepravidelně kulovitý nebo elipsoidní, mozkovitě či laločnatě zprohýbaný, suchý, hladký, křehký, medově žlutohnědý, tabákově hnědý, vzácněji načervenale hnědý.
Třeň: 30-80 x 30-70 mm velký, nepravidelně válcovitý, obvykle výrazně brázditý, někdy důlkatý, v horní části rozšířený a přecházející v klobouk, komůrkatý, křehký, na povrchu jemně pomoučený, v mládí bělavý, později až bělavě krémový.
Dužnina: Tenká, voskovitá, křehká, bělavá, na řezu neměnná, s nevýraznou vůní a mírnou chutí.
Výtrusný prach: Bílý.

Kuchyňské využití:
Po důkladném povaření se považuje za jedlý, avšak podezřelý druh, který může způsobit citlivějším lidem žaludeční obtíže. Obsahuje stejně jako ucháč obecný toxin gyromitrin, avšak v mnohem nižších koncentracích. Rozhodně jej ke konzumaci nedoporučujeme.

Možnost záměny za jinou houbu:

Jedovaté houby
ucháč obecný (Gyromitra esculenta):
- ucháč obrovský vyrůstá do větších rozměrů, nemá tak výrazně mozkovitě laločnatý klobouk a liší se i medově žlutohnědým až tabákově hnědým zbarvením. Klobouk ucháče obecného je spíše kaštanově či purpurově hnědý.
Vzácné nebo chráněné houbyJedlé houbyPotenciálně nebezpečné houby
ucháč svazčitý (Discina fastigiata):
- klobouk ucháče svazčitého je složený ze 2-4 laločnatě zprohýbaných cípů, které vytváří jakýsi falešný šev, což u ucháče obrovského neplatí. Liší se i jiným zbarvením.
Další možnost záměny:
- velmi podobný ucháč ticinijský (Gyromitra ticiniana) lišící se drobnějšími plodnicemi. Roste v teplých listnatých lesích, zejména v jižní Evropě. U nás nebyl doposud nalezen.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies