NaturAtlas.cz
 
Jedlé, velmi chutné houbyJedlé léčivé houby - Obsahují zravotně prospěšné látky

smrž kuželovitý (Morchella conica)

Období růstu:
Duben - Květen

Biotop a rozšíření:
Objevuje se nejčastěji při okrajích listnatých nebo smíšených lesů, podél cest, v křovinách, alejích, sadech a zahradách, s oblibou pod osikami. Roste hojně, většinou ve skupinách a vyskytuje se od nížin až po horský stupeň.

Popis:
Klobouk: 30-80 mm vysoký, 20-40 mm široký, kuželovitý nebo protáhle vejčitý, ve spodní části podvinutý a přecházející v třeň, hnědý, šedohnědý, hnědoolivový, za vlhka až hnědočerný, na povrchu se svislými, víceméně tupými žebry, rozdělenými příčnými spojkami.
Třeň: 25-60 x 15-35 mm velký, nepravidelně válcovitý, uprostřed obvykle zúžený, dutý, poměrně křehký, suchý, někdy jemně vrásčitý, brázditý nebo důlkatý, na povrchu vločkatý, v mládí bělavý, později až bělavě krémový.
Dužnina: Tenká, křehká, v klobouku vybledle hnědá, ve třeni bělavá, na řezu neměnná, s nenápadnou vůní a chutí.
Výtrusný prach: Krémově nažloutlý.

Kuchyňské využití:
Dobrá jedlá houba, vhodná zejména k nadívání, ale i do omáček, masitých pokrmů či do směsi.

Upozornění:
Nedoporučuje se sbírat starší plodnice, ve kterých se při počínajícím rozkladu vytváří jedovaté zplodiny. Po konzumaci takovýchto smržů bylo v minulosti zaznamenáno několik případů mírnějších otrav.

Vliv na zdraví:
Ve smrži kuželovitém byly zjištěny látky s antioxidačními a antibakteriálními účinky.

Možnost záměny za jinou houbu:

Jedlé houby
smrž polovolný (Mitrophora semilibera):
- smrž polovolný má klobouk ke třeni přirostlý přibližně ve svém středu, zatímco u smrže kuželovitého je klobouk se třeněm srostlý ve spodní části.
Další možnost záměny:
- smrž vysoký (Morchella elata) lišící se zejména tmavšími klobouky se zaoblenými žebry. Tento znak je dobře odlišitelný pouze u mladých plodnic.

- další druhy smržů, zejména z okruhu smrže vysokého.

Poznámka: Všechny smrže jsou jedlé.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies