NaturAtlas.cz
 
Vzácné nebo chráněné houbyNejedlé houby

mřížovka červená (Clathrus ruber)

Období růstu:
Červen - Říjen

Biotop a rozšíření:
Objevuje se velice vzácně v zahradách, parcích, křovinách, ale i v listnatých, případně smíšených lesích. Roste ze země v trávě, opadu listí, nebo z mulčovací kůry či štěpek. Vyskytuje se jednotlivě i ve skupinách a daří se jí v teplých oblastech, zejména však v oblasti Středozemí. Jedná se pravděpodobně o jihoevropský druh, který se postupně rozšířil do všech světadílů vyjma Antarktidy. V ČR byla tato houba objevena minimálně na dvou lokalitách v Praze. Vzhledem k oteplujícímu se počasí se dá předpokládat, že se tu pomalu začne šířit.

Popis:
Plodnice: Zprvu v podobě bělavých až bělavě šedých, 25-60 mm širokých kulovitých vajíček, která postupně v horní části rozpraskávají a postupně odhalují rozpínající se růžově červená, oranžově červená až červená ramena. Ve spodní části vajíčka jsou patrné bělavé kořínky (rhizomorfy), které jsou zapuštěné v substrátu. Obal vajíček je zhruba 3 mm silný a uvnitř želatinózní. Ramena jsou porézní, značně křehká, na vnější straně bělavě načervenalá, uvnitř červená, mřížkovitě pospojovaná do kulovitého, balónovitého nebo hruškovitého tvaru o velikosti 70-150(-200) mm. Teřich s výtrusy je rozptýlený na vnitřní části ramen v podobě olivově zeleného slizu a vyznačuje se značným koprofilním pachem.

Kuchyňské využití:
Nejedlá. Některé zdroje tuto houbu uvádí dokonce jako jedovatou.

Možnost záměny za jinou houbu:

Jedlé houby - jedlé pouze mladé plodnice
květnatec Archerův (Clathrus archeri):
Vzácnou mřížovku červenou charakterizuje kulovitý nosič ve tvaru balónu s nerozdělujícími se rameny, zatímco pro květnatec Archerův jsou typická ramena připomínající chapadla chobotnice.
Další možnost záměny:
- plodnice podobně zbarveného druhu s latinským názvem Pseudocolus fusiformis jsou tvořené 3-4 nerozdělujícími se rameny. Houba vyrůstá v Austrálii, Asii, Severní Americe a objevena byla také v Turecku.

- Clathrus columnatus se liší 2-5 oranžovými nebo červenooranžovými, na vrcholu spojenými sloupky. Vyrůstá v Austrálii, Severní i Jižní Americe a Africe.

Oba tyto druhy nemají český název.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies