NaturAtlas.cz
 
Jedlé houby - jedlé pouze mladé plodnice

květnatec Archerův (Clathrus archeri)

Období růstu:
Červen - Listopad

Biotop a rozšíření:
Roste nehojně až vzácně v listnatých i jehličnatých lesích, křovinách, zahradách a na loukách v opadu listí a jehličí, v trávě nebo ze zbytků tlejícího dřeva a stébel. Objevuje se obvykle ve skupinách na kyselých, neutrálních i zásaditých půdách, od nížin až po horský stupeň.

Popis:
Plodnice: Zprvu v podobě bělavých až bělavě narůžovělých, 25-50 mm širokých vajíček, která postupně v horní části propukávají a umožňují tak krátkému bělavému nosiči vysunutí 3-8 spojených ramen, jež se rychle rozdělují do tvaru chapadel chobotnice. Vajíčka mají tenký kožovitý obal, pod nímž se nachází poměrně tlustá rosolovitá vrstva. Červenorůžová až červená ramena jsou 50-120(-150) mm dlouhá, křehká, houbovitě komůrkatá, potažená tmavě olivově zeleným slizem s odporným koprofilním pachem, jenž si nic nezadá s odérem tchoře v ohrožení.
Výtrusy: Tmavě olivově zelené.

Kuchyňské využití:
Vajíčka jsou jedlá, avšak po jejich propuknutí se stává houba nejedlou.

Zajímavost:
Původně australský druh se v Evropě poprvé objevil počátkem minulého století ve Francii a postupně se rozšířil do dalších zemí až k nám. Nejhojněji se objevuje v jižních Čechách, kde byl také poprvé nalezen.

Možnost záměny za jinou houbu:

Vzácné nebo chráněné houbyNejedlé houby
mřížovka červená (Clathrus ruber):
Vzácnou mřížovku červenou charakterizuje kulovitý nosič ve tvaru balónu s nerozdělujícími se rameny, zatímco pro květnatec Archerův jsou typická ramena připomínající chapadla chobotnice.
Další možnost záměny:
- podobný druh bez českého názvu Pseudocolus fusiformis vytváří plodnice, které se vyznačují obvykle třemi rameny, jež jsou spíše červenooranžově zbarvené. Tento druh však v Evropě pravděpodobně neroste.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies