NaturAtlas.cz
 
Vzácné nebo chráněné houbyNejedlé houby

mřížovka červená (Clathrus ruber)

Info: Popis druhu se připravuje
Období růstu:
Červen - Říjen

Biotop a rozšíření:
Objevuje se velice vzácně v zahradách, parcích, křovinách, ale i v listnatých, případně smíšených lesích. Roste ze země v trávě, opadu listí, nebo z mulčovací kůry či štěpek. Vyskytuje se jednotlivě i ve skupinách a daří se jí v teplých oblastech, zejména však v oblasti Středozemí. Jedná se pravděpodobně o jihoevropský druh, který se postupně rozšířil do všech světadílů vyjma Antarktidy. V ČR byla tato houba objevena minimálně na dvou lokalitách v Praze. Vzhledem k oteplujícímu se počasí se dá předpokládat, že se tu pomalu začne šířit.

Popis:
Plodnice:
Výtrusný prach:

Kuchyňské využití:
Nejedlá. Některé zdroje tuto houbu uvádí dokonce jako jedovatou.

Možnost záměny za jinou houbu:

Jedlé houby - jedlé pouze mladé plodnice
květnatec Archerův (Clathrus archeri):
Vzácnou mřížovku červenou charakterizuje kulovitý nosič ve tvaru balónu s nerozdělujícími se rameny, zatímco pro květnatec Archerův jsou typická ramena připomínající chapadla chobotnice.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies