NaturAtlas.cz
 
Vzácné nebo chráněné houbyNejedlé houby

psivka Ravenelova (Mutinus ravenelii)

Období růstu:
Červen - Říjen

Biotop a rozšíření:
Vyrůstá dosti vzácně, většinou na travnatých místech nebo humózních půdách v zahradách, parcích a listnatých lesích. Objevuje se obvykle ve skupinkách a spatřit ji můžeme v nížinách nebo pahorkatinách.

Popis:
Plodnice: Zprvu v podobě kožovitě měkkých, elipsoidních, vzácněji kulovitých, 18-25 mm velkých vajíček, která po čase pukají, čímž uvolňují cestu růžovočervenému nosiči, jenž se prodere přes slizovitou vrstvu a blanitý obal vajíčka a vytáhne se do 50-80(-100) mm na výšku. Nosič je porézní, 8-13 mm široký, válcovitý, nahoře a ve spodní části zúžený až zahrocený, dutý, na vrcholu pokrytý tmavě zeleným slizem, který svým odporným pachem po zkaženém mase přitahuje mouchy, aby si na něm s gustem pochutnaly. Poté se plodnice celkem rychle rozkládají a během několika desítek hodin po nich nezbude ani památky.

Kuchyňské využití:
Nejedlá

Zajímavost:
Houba pochází ze Severní Ameriky a v Evropě byla poprvé objevena v Německu (Berlín) v roce 1942. U nás se její první nález datuje k roku 1964.

Možnost záměny za jinou houbu:

Záměna
Vzácné nebo chráněné houbyNejedlé houby
psivka obecná (Mutinus caninus):
- psivka Ravenelova je zpravidla drobnější, liší se o něco tmavším teřichem, výraznějším pachem a zejména růžovočerveným nosičem, který má psivka obecná vyjma vrcholu víceméně bílý.
Další možnost záměny:
- psivka sličná (Mutinus elegans) lišící se zpravidla delším nosičem ve tvaru sloního klu a zejména teřichem, který může pokrývat téměř polovinu nosiče.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies