NaturAtlas.cz
 
Vzácné nebo chráněné houbyNejedlé houby

mnohokrčka dírkovaná (Myriostoma coliforme)

Období růstu:
Červenec - Říjen

Biotop a rozšíření:
Vyrůstá velmi vzácně, s oblibou při okrajích cest pod různými keři a akáty, ale také na výslunných skalnatých stepích s podložím magmatických hornin. Objevuje se jednotlivě nebo v malých skupinách, téměř výhradně v nížinách.

Popis:
Plodnice: Zprvu zcela či částečně ukryta v půdě v podobě uzavřeného, špinavě okrového, kulovitého nebo hruškovitého útvaru, kterému při vývoji puká vnější okrovka, z níž se postupně vytvoří 6-12 cípů. Tím se odhalí 20-40(-60) mm velká vnitřní okrovka, jež svým povrchem připomíná jehelníček. Tato plodná část s několika nesouměrně rozmístěnými otvůrky spočívá na větším počtu krčků, které se obvykle odhalují až ve stáří. Vysušené plodnice jsou částečně cítit po Kari koření.
Výtrusný prach: Hnědý.

Kuchyňské využití:
Je to nejedlá a zároveň velice vzácná houba zařazená do Červeného seznamu kriticky ohrožených druhů.

Poznámka:
Rod Myriostoma zahrnuje pouze tento jediný druh.

Možnost záměny za jinou houbu:

Záměna
Nejedlé houby
hvězdovka trojitá (Geastrum triplex):
- nejen hvězdovka trojitá, ale také všechny ostatní druhy hvězdovek se od mnohokrčky dírkované liší jinou vnitřní okrovkou. Hvězdovky se vyznačují jedním ústím, zatímco mnohokrčku dírkovanou zdobí několik drobných otvůrků.
Záměna
Nejedlé houbyNejedlé nebo jedovaté houby se zdravotně prospěšnými látkami
hvězdák vlhkoměrný (Astraeus hygrometricus):
- vnitřní okrovka obou druhů představuje zásadní rozlišovací znak. U hvězdáku vlhkoměrného chybí krčky a k uvolňování výtrusů dochází prostřednictvím jednoho ústí, zatímco u mnohokrčky spočívá vnitřní okrovka na několika krčcích a její povrch je chatakteristicky dírkatý.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies