NaturAtlas.cz
 
Vzácné nebo chráněné houbyNejedlé houby

masenka lišejníková (Hypocreopsis lichenoides)

Období růstu:
Září - Květen

Biotop a rozšíření:
Vyrůstá velmi vzácně na odumřelých a lišejníkem porostlých větvích, větvičkách či kmíncích vrb, ze kterých může výjimečně přesídlit i na jiné listnáče a porosty křovinatého charakteru, např. na bez černý (Sambucus nigra), krušinu olšovou (Frangula alnus), některé druhy topolů (Populus) a dokonce i na smrk ztepilý (Picea abies). Objevuje se nejčastěji na místech, kde vyrůstá nebo vyrůstala kožovka tabáková (Hymenochaete tabacina), což je druh houby, na které by měla tato masenka parazitovat. Upřednostňuje vlhčí porosty a vyskytuje se ve vyšších polohách, zhruba od 500 m n. m.

Popis: Vytváří 20-100(-150) mm dlouhé a 2-5 mm tlusté povlaky (stromata) složené ze zaoblených laločnatých útvarů vyúsťujících zpravidla z centrální části stromatu. Útvary mají obvykle kyjovitý či prstovitý tvar a vyznačují se okrově hnědým, načervenale hnědým či oranžovohnědým zbarvením se světlejším okrajem. Povrch stromat je jemně sametový, suchý, matný a vrásčitý.

Kuchyňské využití:
Nejedlá houba, která je navíc zařazena v Červeném seznamu hub jako kriticky ohrožený druh.

Poznámka:
Nepohlavní stadium (anamorfa) je také známé pod latinským názvem Stromatocrea cerebriformis.

Možnost záměny za jinou houbu:

- masenka pěnišníková (Hypocreopsis rhododendri) lišící se zejména stromaty s početnějšími laloky a zpravidla béžovým až živě hnědooranžovým zbarvením.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies