NaturAtlas.cz
 
Vzácné nebo chráněné houbyNejedlé houby

lošáček černý (Phellodon niger)

Období růstu:
Srpen - Říjen

Biotop a rozšíření:
Představuje vzácnější druh lošákovité houby objevující se hojněji pouze v některých oblastech jižních Čech. Vyrůstá většinou ve skupinkách, upřednostňuje vlhčí mechaté lokality s kyselým podložím a daří se mu zejména v jehličnatých lesích pod borovicemi a smrky (některé zdroje uvádí také buky a duby). Vyskytuje se na čistých lokalitách ve vyšších polohách.

Popis:
Klobouk: 30-70(-100) mm široký, zprvu nepravidelně okrouhlý a zaobleně boulovitý, později víceméně plochý až prohloubený, v mládí sametově plstnatý, šedomodrý až modrý, v dospělosti od středu k okraji postupně hrubě srstnatý, hrbolkatý, tmavě hnědomodrý, hnědočerný až černý, ve stáří na okraji většinou krátce bělavě namodralý.
Ostny: Sbíhavé, 1-3 mm dlouhé, pod kloboukem zpravidla kratší, zprvu bělavě šedé, v dospělosti až světle šedohnědé.
Třeň: 20-70 x 15-30 mm velký, pevný, plný, zprvu sametově plstnatý, později většinou vrásčitě hrbolkatý, namodrale černý až černý.
Dužnina: Korkovitě houževnatá, tmavě modročerná až černá, na řezu neměnná, s roztokem KOH reagující modrozeleně. Vůně zprvu nenápadná, později jemně tabáková, chuť mírná.
Výtrusný prach: Bílý.

Kuchyňské využití:
Nejedlý druh, který bychom navíc měli chránit. V Červeném seznamu hub je zařazený jakožto téměř ohrožený druh.

Zajímavost:
Plodnice často prorůstají mechem, borůvčím a jehličím, což je pro rod Phellodon typický znak.

Poznámka:
V mnohých atlasech je chybně uvedené, že je dužnina tohoto druhu cítit po koření Maggi. Ve skutečnosti má jemnou vůni tabáku.

Možnost záměny za jinou houbu:

Vzácné nebo chráněné houbyNejedlé houby
lošáček tmavý (Phellodon connatus):
- liší se od sebe jiným zbarvením, velikostí plodnic a dalšími znaky. Lošáček černý mívá na rozdíl od lošáčku tmavého podstatně mohutnější klobouk i třeň, vyznačuje se šedomodrým, později modročerným až černým zbarvením a v dužnině je na řezu téměř černý. U lošáčku tmavého mají navíc klobouky růžicovitý či kornoutovitý tvar.
Další možnost záměny:
- velmi vzácný lošáček statný (Phellodon confluens) lišící se zejména mladými plodnicemi, jež nejsou šedomodře zbarvené.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies