NaturAtlas.cz
 
Vzácné nebo chráněné houbyNejedlé houby

krasočíška žlutá (Caloscypha fulgens)

Období růstu:
Březen - Květen

Biotop a rozšíření:
Představuje překrásnou a nezaměnitelnou houbu objevující se vzácně na hlinité půdě v listnatých i jehličnatých lesích, zejména pod osikami, břízami a jedlemi. Vyrůstá většinou ve skupinách, upřednostňuje lokality se zásaditým podložím a vyskytuje se od nižších poloh až po horský stupeň.

Popis:
Plodnice: 8-50 mm velké, zpočátku kulovité, později nepravidelně pohárkovité nebo miskovité, s ostrým rozpraskávajícím okrajem.
Rouško: Hladké, žluté, žlutooranžové až červenooranžové.
Vnější strana: Víceméně stejně zbarvená jako rouško, jemně vločkatá, pokrytá drobnými zelenomodrými zrnky.
Třeň: Obvykle chybějící nebo jen krátký a kořenující.
Výtrusný prach: Bělavý.

Kuchyňské využití:
Patří k nejedlým houbám, které bychom měli navíc vzhledem k jejich ojedinělému výskytu chránit.

Zajímavost:
V některých letech, obvykle jednou za čtyři roky, se tato houba objevuje hojně. Pod břízami a osikami vyrůstají podstatně drobnější plodnice, které mívají obvykle žluté rouško, zatímco pod jedlemi se objevuji plodnice až 4x větší a jejich zbarvení je spíše žlutooranžové.

Možnost záměny za jinou houbu:

Záměna
Vzácné nebo chráněné houbyJedlé, nepříliš chutné houbyJedlé léčivé houby - Obsahují zravotně prospěšné látky
mísenka oranžová (Aleuria aurantia):
- krasočíška žlutá vyrůstá na jaře a na vnější straně je zrnitě modrozelená, zatímco mísenka oranžová vyrůstá obvykle na podzim a její vnější strana je jemně bělavě vločkatá.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies