NaturAtlas.cz
 
Jedlé, nepříliš chutné houbyJedlé léčivé houby - Obsahují zravotně prospěšné látky

hřib příživný (parazitický) (Pseudoboletus parasiticus)

Období růstu:
Červenec - Říjen

Biotop a rozšíření:
Vyrůstá nehojně až vzácně v jehličnatých a smíšených lesích, parcích nebo na hrázích rybníků, výhradně z čerstvých plodnic pestřce obecného (Scleroderma citrinum). Objevuje se jednotlivě nebo v menších skupinkách, upřednostňuje kyselá písčitá podloží a vyskytuje se od nížin až po horský stupeň.

Popis:
Klobouk: 25-50(-70) mm široký, zprvu polokulovitý, později klenutý, v dospělosti až ploše rozložený, jemně plstnatý, později olysávající, za sucha někdy rozpraskávající, světle okrový, kožovitě hnědý nebo olivově žlutohnědý.
Rourky: 3-8 mm dlouhé, připojené až krátce sbíhavé, zprvu žluté, později žlutoolivové až okrově olivové.
Póry: V mládí drobné, později zvětšené, u třeně často protáhlé, zbarvené stejně jako stěny rourek.
Třeň: 30-80 x 5-15 mm velký, válcovitý, v bazální části často zahnutý a zúžený, plný, na povrchu v mládí jemně plstnatý, později na bělavě žlutavém podkladu hnědavě zrníčkatý, bez přítomnosti síťky.
Dužnina: Bělavě nažloutlá, ve spodní části třeně rezavě nahnědlá, na řezu neměnná nebo jen nad rourkami někdy slabě modrající, s příjemnou houbovou chutí a nenápadnou vůní.
Výtrusný prach: Hnědoolivový.

Kuchyňské využití:
Považuje se za jedlý druh, ale je poměrně zřídkavý a navíc čerpá výživné látky z jedovatých pestřců, které dokáže doslova vysát. Je docela možné, že by jeho konzumace ve vyšší míře nemusela být bezpečná.

Vliv na zdraví:
Obsahuje látky s antibakteriálními účinky.

Možnost záměny za jinou houbu:

Záměna
Jedlé houby
hřib plstnatý (Xerocomus subtomentosus):
- hřib plstnatý vyrůstá ze země, zatímco hřib příživný z čerstvých plodnic pestřce obecného. Dužnina hřibu plstnatého je navíc často cítit po jodoformu.
Jedlé, velmi chutné houbyJedlé léčivé houby - Obsahují zravotně prospěšné látky
hřib hnědý (Imleria badia):
- hřib hnědý vyrůstá ze země, případně z tlejících pařezů, zatímco hřib příživný z čerstvých plodnic pestřce obecného. Dužnina hřibu plstnatého je navíc často cítit po jodoformu, kdežto u hřibu hnědého je příjemně houbová.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies