NaturAtlas.cz
 
V malém množství použitelné jako kořeníNejedlé houby

hřib peprný (Chalciporus piperatus)

Období růstu:
Červen - Listopad

Biotop a rozšíření:
Vyrůstá hojně v jehličnatých i listnatých lesích, nejčastěji pod smrky nebo břízami. Objevuje se jednotlivě nebo v roztroušených skupinách, upřednostňuje kyselejší mechaté lokality a vyskytuje se od nížin až po horský stupeň.

Popis:
Klobouk: 20-50(-100) mm široký, v mládí polokulovitý, matný a jemně plstnatý, později klenutý nebo poduškovitý, olysávající až téměř lesklý, za vlhka lepkavý, rezavě hnědý, načervenale hnědý, okrový nebo hnědooranžový.
Rourky: 3-6 mm vysoké, připojené až krátce sbíhavé, načervenale hnědé, skořicově hnědé nebo rezavohnědé.
Póry: 1-3 mm velké, hranaté, podobně zbarvené jako stěny rourek.
Třeň: 30-70 x 05-15 mm velký, válcovitý, dole někdy zahnutý, plný, v horní části na žlutém podkladu jemně rezavohnědě až okrově zrníčkatý, místy načervenalý, na bázi živě žlutý a často ztenčený, na povrchu víceméně hladký, suchý, bez přítomnosti síťky.
Dužnina: Měkce masitá, v klobouku vybledle krémová, ve třeni sytě žlutá, na řezu neměnná, s nevýraznou vůní a ostře palčivou chutí.
Výtrusný prach: Světle hnědý až hnědý.

Kuchyňské využití:
Používá se v podobě prášku jako houbové koření. Po tepelné úpravě se ale jeho palčivost vytrácí.

Upozornění:
Patří mezi významné bioakumulátory některých sloučenin síry.

Možnost záměny za jinou houbu:

Záměna
Vzácné nebo chráněné houbyJedlé, nepříliš chutné houby
hřib rubínový (Rubinoboletus rubinus):
- hřib peprný se vyznačuje spíše rezavě nahnědlými plodnicemi a palčivou chutí dužniny, zatímco hřib rubínový bývá zbarvený více do červena a jeho dužnina nepálí.
Další možnost záměny:
- hřib růžopórý (Chalciporus amarellus) lišící se světle žlutým, v horní části až bělavě narůžovělým třeněm, narůžověle červenými póry s rourkami, nakysle svíravou chutí dužniny a růstem pod jehličnany v horských polohách se zásaditým podložím.

- hřib maličký (Chalciporus hypochryseus) lišící se drobnějšími plodnicemi a špinavě žlutým zbarvením pórů a rourek.

Oba tyto druhy jsou velmi vzácné, přičemž hřib růžopórý u nás doposud nebyl nalezen.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies