NaturAtlas.cz
 
Nejedlé houby

hnízdovka nacpaná (Nidularia deformis)

Období růstu:
Květen - Prosinec

Biotop a rozšíření:
Roste poměrně vzácně v lesích i mimo les, na tlejícím dřevě a kůře listnáčů i jehličnanů. Objevuje se jednotlivě, ve skupinkách nebo menších shlucích a setkat se s ní můžeme od nížin až po horské polohy.

Popis:
Plodnice: 3-10 mm velké, kulovité nebo soudkovité, v mládí uzavřené bělavým až bělavě krémovým, jednovrstevným, blanitým, na povrchu plstnatě vločkatým obalem, který se v dospělosti zbarvuje do šedohněda až okrova, postupně se v horní části protrhává a odhaluje sliz, ve kterém je hustě natěsnáno několik desítek drobných peridiol. V těchto drobných čočkovitých pecičkách jsou pod kortexem (obal) ukryty výtrusy. Peridioly jsou v mládí bělavé, později hnědnou a v dospělosti bývají načervenale hnědé až kaštanově hnědé.
Výtrusy: Bezbarvé.

Kuchyňské využití:
Nejedlá.

Možnost záměny za jinou houbu:

- hnízdovička obnažená (Mycocalia denudata) vyrůstající zejména na podmáčených místech z tlejících stébel rákosu, ostřice a sítiny a lišící se již od mládí spíše žlutohnědými nebo medově hnědými peridiolami.

- vzácná hnízdovička Duriaeova (Mycocalia duriaeana) odlišující se drobnějšími plodnicemi s červenohnědými peridiolami.

- vzácná hnízdovička nejmenší (Mycocalia minutissima) lišící se plodnicemi s jednou peridiolou a vyvíjejícími se v tenké želatinové vrstvě.

- velmi vzácná hnízdovička rašeliníková (Mycocalia sphagneti) lišící se drobnějšími, maximálně 0,5 mm velkými plodničkami. Doposud byla objevena pouze v Anglii a ve Švédsku. Veškeré nálezy pochází z rašelinišť a močálů.

- číšenky (Cyathus) a pohárovky (Crucibulum) odlišující se zejména bílými, šedými či šedočernými peridiolami.

Poznámka: Všechny uvedené druhy jsou nejedlé.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies