NaturAtlas.cz
 
Nejedlé houby

hlízenka sasanková (Dumontinia tuberosa)

Období růstu:
Březen - Květen

Biotop a rozšíření:
Rostou dosti hojně, obvykle ve skupinkách v blízkosti sasanek hajních, na jejichž oddencích parazituje. Objevuje se zejména v lužních lesích nebo na vlhčích místech při okrajích cest, podél potoků, v parcích a na dalších místech, kde se ukazují sasanky. Setkat se s ní můžeme na kyselých i zásaditých půdách, od nížin až po horský stupeň.

Popis:
Plodnice: Rozdělená na horní plodnou a třeňovou část.
Plodná část je 10-35 mm široká, zprvu téměř polokulovitá, brzy pohárovitá nebo miskovitá, v dospělosti až zploštěná a na středu vrásčitá, brázditá a zároveň často krátce nálevkovitá, na vnější i vnitřní straně jednotně hnědá, kaštanově hnědá, vzácněji i šedohnědá či okrově hnědá. Stopka je 25-100 x 2-4 mm velká, na vrcholu rozšířená, válcovitá, často zvlněná až pokroucená a zčásti ukrytá v půdě, dutá, na povrchu jemně plstnatá, hnědá až černohnědá, v horní části obvykle světlejší, vyrůstající z hlízovitých 5-30 mm velkých černých útvarů, tzv. sklerocií (viz slovník pojmů).
Dužnina: Tenká, voskovitá až kožovitá, světle hnědá, s nevýraznou vůní a nasládlou chutí.
Výtrusný prach: Bílý.

Kuchyňské využití:
Nejedlá houba.

Možnost záměny za jinou houbu:

Záměna
Nejedlé houby
jehnědka olšová (Ciboria amentacea):
- hlízenka sasanková parazituje na oddencích sasanky hajní, kdežto jehnědka olšová vyrůstá ze starých olšových jehněd.
Záměna
Nejedlé houby
jehnědka lísková (Ciboria coryli):
- hlízenka sasanková parazituje na oddencích sasanky hajní, zatímco jehnědka lísková vyrůstá ze starých lískových jehněd.
Další možnost záměny:
- hlízenka hlíznatá (Sclerotinia sclerotinium) lišící se růstem na zbytcích některých rostlin, např. devětsilu (Petasites), kostivalu (Symphytum) nebo mrkve (Daucus).

- hlízenka orsejova (Sclerotinia ficariae) vyrůstající v porostu orseje jarní (Ficaria verna)

- hlízenka jetelová (Sclerotinia trifoliorum) vyskytující se na podzim a parazitující na oddencích některých bobovitých rostlin, zejména jetele.

- další druhy hlízenek lišící se ekologií, např. hlízenka brusinková (Monilinia urnula), hlízenka borůvková (Monilinia baccarum), hlízenka hlohová (Monilinia johnsonii), hlízenka sítinová (Myriosclerotinia curreyana), hlízenka klikvová (Monilinia oxycocci) atd.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies