NaturAtlas.cz
 
Nejedlé houbyNejedlé nebo jedovaté houby se zdravotně prospěšnými látkami

dřevnatka parohatá (Xylaria hypoxylon)

Období růstu:
Leden - Prosinec

Biotop a rozšíření:
Objevuje se hojně v listnatých nebo smíšených lesích na tlejících pařezech, větvích a kmenech různých listnáčů, velmi vzácně i smrků a borovic. Vyrůstá nejčastěji v nahloučených skupinkách, obvykle na okrajích řezných ploch pařezů. Vyskytuje se od nížinného vegetačního pásma až po horské polohy.

Popis:
Stromata: 15-80 mm vysoká, 1-5 mm široká, v horní části většinou vidličnatě nebo parohovitě rozvětvená, níže válcovitá a obvykle bočně stlačená. Povrch je suchý, jemně sametový, na bázi až štětinatý, černý, v horních partiích v době růstu od vytvářejících se konidií křídově bílý.
Dužnina: Tuhá, ve spodní plodné části dřevnatá, bílá, na řezu neměnná, s nevýraznou vůní a mírnou chutí.
Výtrusný prach: Černý.

Kuchyňské využití:
Nejedlá houba.

Vliv na zdraví:
Byly v ní zjištěny látky s protirakovinnými, cytotoxickými a antivirálními účinky. Za zmínku stojí např. Xylarial A a B, působící proti hepatocelulárnímu karcinomu buněčné linie Hep G2 nebo různé cytochalasiny, které působí proti některým typům leukémie.

Možnost záměny za jinou houbu:

- dřevnatka číškomilná (Xylaria carpophila) lišící se téměř vždy nevětvenými stromaty a růstem na bukových číškách.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies