NaturAtlas.cz
 
Nejedlé houby

černorosol uťatý (Exidia glandulosa)

Období růstu:
Září - Březen

Biotop a rozšíření:
Objevuje se v nahloučených skupinách na odumřelých kmenech a větvích některých listnáčů, zejména dubů, jasanů a lip. Vyrůstá většinou mimo hlavní houbařskou sezónu, nejčastěji v zimním období, když je dostatek vláhy a nemrzne. Vyskytuje se od nižších poloh až po horský stupeň.

Popis: Plodnice: 20-60 mm široké, káčovité, terčovité, polštářovité nebo nepravidelně mušlovité, ztuha rosolovité, často na sobě natěsnané, ale málokdy srůstající, hnědočerné až černé. Horní terčovitá část je hladká a lesklá, ozdobená drobnými bradavičnatými ostny, zatímco spodní část je vrásčitá a často řasnatě stažená.
Třeň: Chybí, případně je velmi krátký.
Výtrusný prach: Bílý.

Kuchyňské využití:
Nejedlý

Možnost záměny za jinou houbu:

Záměna
Nejedlé houby
černorosol bukový (Exidia nigricans):
- černorosol uťatý vytváří většinou káčovité nebo terčovité plodnice, které téměř nikdy vzájemně nesrůstají, zatímco černorosol bukový je jinak tvarovaný a jeho plodnice naopak většinou srůstají.
Záměna
Nejedlé houby
černorosol terčovitý (Exidia recisa):
- černorosol terčovitý bývá v mládí spíše okrově hnědý, nedorůstá do tak velkých rozměrů a objevuje se zejména na vrbách, zatímco plodnice černorosolu uťatého jsou spíše černé a vyrůstají nejčastěji na dřevě dubů, jasanů a lip.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies