NaturAtlas.cz
 
Vzácné nebo chráněné houbyJedovaté houby

baňka velkokališná (Sarcosphaera coronaria)

Období růstu:
Květen - Červen

Biotop a rozšíření:
Vyrůstá dosti vzácně jednotlivě i ve skupinách, převážně v jehličnatých lesích, s oblibou na hlinitopísčitých nebo jílovitých půdách podél cest a na lokalitách se zásaditým podložím.
Vyskytuje se od nižších poloh až po horský stupeň.

Popis:
Plodnice: 40-120(-170) mm široké, nepravidelně kulovité, duté, zprvu ukryté těsně pod povrchem země, později částečně vykukující a hvězdicovitě se protrhávající do 5-10 cípů.
Rouško: Hladké, v mládí bělavé až bělavě nafialovělé, později až sytě fialové nebo fialově nahnědlé. Vnější strana je bělavá, bělavě našedlá nebo šedobéžová, v mládí za vlhka až bělavě nafialovělá.
Dužnina: bělavá, značně křehká, s nevýraznou vůní a chutí.
Výtrusný prach: Bílý.

Kuchyňské využití:
Nebezpečná jedovatá houba obsahující toxin gyromitrin.

Možnost záměny za jinou houbu:

Záměna
Jedlé houby
kališník obecný (Helvella acetabulum):
- kališník se liší přítomností bělavých žeber na vnější straně plodnic a také bělavě hnědým až okrově hnědým zbarvením vnitřní části. Baňky bývají víceméně fialově zbarvené a navíc se v horní části cípovitě protrhávají.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies