NaturAtlas.cz
 
Nejedlé houby

hvězdovka brvitá (Geastrum fimbriatum)

Info: Popis druhu se připravuje
Období růstu:


Biotop a rozšíření:


Popis:
Plodnice:
Výtrusný prach:

Kuchyňské využití:
Všechny druhy hvězdovek řadíme mezi nejedlé houby.

Možnost záměny za jinou houbu:

Záměna
Nejedlé houby
hvězdovka trojitá (Geastrum triplex):
- hvězdovka trojitá dorůstá do větších rozměrů a v dospělosti se obvykle vyznačuje přítomností límce okolo vnitřní okrovky, který u hvězdovky brvité chybí.
Záměna
Nejedlé houby
hvězdovka smrková (Geastrum quadrifidum):
- oba druhy vyrůstají s oblibou ve smrčinách, ale liší se velikostí plodnic, počtem cípů a některými dalšími znaky. Hvězdovka smrková propukává ve 4-5 substrátem pospojovaných cípů a má ohraničené ústí. Hvězdovka brvitá dorůstá do větších rozměrů, rozpukává do 5-11 cípů a vyznačuje se třásnitým neohraničeným ústím.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies